Algemene Voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden website

www.theconceptpool.be

Deze website is eigendom van The Concept Pool bv, Brusselseheerweg 167 in 9403 Neigem. Ondernemingsnummer BE0808.063.052.

Voorwaarden

Elk gebruik van deze website is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door de website te gebruiken aanvaard de bezoeker integraal deze voorwaarden, alsook van de producten en diensten die hierop worden aangeboden. The Concept Pool behoudt zich het recht om op ieder moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen.

Het is mogelijk om deze website te bezoeken zonder gegevens achter te laten.

Aansprakelijkheidsbeperking

Desondanks het feit dat we er naar streven om volledige en correcte informatie op deze website te vermelden, kan het zijn dat er toch onvolledige, onjuiste of ongeschikte informatie vermeld wordt. We kunnen daarvoor op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden.

Wanneer de bezoeker onvolledige, onjuiste of ongeschikte informatie aantreft wordt hij of zij verzocht om contact op te nemen met info@theconceptpool.be

Intellectuele eigendom

De website en al zijn onderdelen zijn eigendom van The Concept Pool bv. Alle teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermde werken.

De website zelf is auteursrechtelijk beschermd, en ook als databank door de auteurswet en door de databankenwet beschermd.

Door gebruik te maken van de website erkent de gebruiker al deze eigendomsrechten.

Geen enkele van de teksten, afbeeldingen of onderdelen, noch de website zelf mag worden opgeslagen, gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid of op enige wijze gebruikt tenzij wij hiervoor voorafgaandelijk een schriftelijke toestemming gegeven hebben.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website vallen onder toepassing van het Belgisch recht.

Privacy en Cookie Policy kunnen hier bekeken worden.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kunt u steeds contact opnemen via:

The Concept Pool bv

Brusselseheerweg 167

9403 Neigem

Ond. Nr. BE0808.063.052

0486/53.71.50

info@theconceptpool.be